Avenços en Cirurgia Hepàtica

Autor: Dr. Ramon Charco

Cirurgià General i Digestiu

Especialista en Cirurgia Hepàtica i Trasplantament de Fetge

Publicat a la Memoria de SCIAS del Hospital de Barcelona

 

L’ús d’anticossos monoclonals ha fet possible que fins a un 30% de pacients amb metàstasis hepàtiques no operables a l’inici pogués ser-ho.

En els últims anys, el diagnòstic i tractament de les malalties hepàtiques ha presentat un gran avenç. El trasplantament de fetge ha suposat la solució definitiva per a molts pacients amb cirrosi hepàtica en fase terminal i també per a pacients cirròtics amb càncer primitiu de fetge en estadi inicial. El trasplantament hepàtic, principalment el que es realitza amb donació de viu, ha estat un dels grans motors en el desenvolupament de la cirurgia hepàtica moderna i gran part d’aquest coneixement ha estat traslladat a la cirurgia hepàtica de resecció.

D’altra banda, en els últims deu anys, s’han desenvolupat nous fármacs antineoplàstics per fer front al càncer colorectal, com l’oxaliplatí o l’irinotecan. Aquests fàrmacs, junt amb el 5-fluororacil i el leucovorin, són en l’actualitat el tractament estàndard en aquests pacients.

Aquestes combinacions (FOLFOX, FOLFIRI) han aconseguit un augment en la probabilitat de supervivència en pacients operats de metàstasis hepàtiques d’origen colorectal. L’ùs d’anticossos monoclonals (cetuximab, bevacizumab, panitumumab) ha fet possible que fins a un 30% de pacients amb metàstasis hepàtiques no operables a l’inici pogués ser-ho després d’haver estat tractats amb aquests medicaments.

Indicacions

La cirurgia hepàtica és un procediment d’alta complexitat que requereix instruments específics d’alta tecnologia, com el disector ultrasònic, els sistemes sofisticats de coagulació o l’ecografia intraoperatòria, per poder portar-se a terme amb eficàcia i seguretat. És per aquesta raó que només s’hauria de realitzar en centres especialitzats per cirurgians experts en la disciplina; sempre dins d’un marc multidisciplinari on cirurgians, oncòlegs, hepatòlegs, gastroenteròlegs, radiòlegs i altres professionals del càncer participin de manera conjunta en les decisions, tal com es fa a l’Hospital de Barcelona.

En l’actualitat, la principal indicació de cirurgia hepàtica són les metàstasis hepàtiques d’origen colorectal.

El millor moment per realitzar la cirurgia de resecció hepàtica ha de ser consensuat amb oncologia i aquesta s’ha d’entendre com un tractament oncoquirúrgic i no com un tractament aïllat. Altres indicacions de cirurgia hepàtica són les metàstasis d’origen no colorectal, o tumors primitus del fetge, com l’hepatocarcinoma o el colangiocarcinoma. També es poden extirpar parts del fetge per malalties benignes, tot i que la seva freqüència és menor.

Tractament Oncoquirúrgic

Avui dia existeixen estratègies quirúrgiques per poder extirpar metàstasis hepàtiques que envaeixen gran part del fetge i/o afecten els dos lòbuls. Les més freqüents sòn les següents:

1.- Embolització portal. Es tracta de practicar l’oclusió de la vena porta del costat del fetge on existeix la malaltia amb l’objectiu que la part sana creixi fins a tenir un volum que permeti realitzar la resecció del fetge malalt amb seguretat.

2.- Hepatectomia en dos temps. Es tracta d’extirpar les metàstasis hepàtiques en dos actes quirùrgics amb unes setmanes d’interval. Aquesta tècnica està indicada quan hi ha malaltia en tots dos lòbuls hepàtics i l’extirpació de les metàstasis en una sola operació posaria en perill la vida del pacient.

3.- Radiofreqüència: Es tracta de destruir localment tumors del fetge. S’utilitza quan alguns tumors del fetge de mida petita no poden ser extirpats amb la cirurgia.

Aquestes tècniques es poden combinar en el mateix pacient i, juntament amb la quimioteràpia i l’ús d’anticossos monoclonals, té l’objectiu final de poder operar el pacient. L’extirpació de les metàstasis en combinació amb la quimioteràpia (tractament oncoquirúrgic) és el model de tractament amb el qual s’obté la millor supervivència a llarg termini.

Cirurgia hepàtica mínimament invasiva

Els avenços en la cirurgia mínimament invasiva també s’apliquen en cirurgia hepàtica. Cada vegada són més els procediments realitzats per via laparoscòpica sobre el fetge, amb els mateixos resultats en termes de supervivència. La cirurgia laparoscòpica suposa un menor dolor postoperatori, menys dies d’estada hospitalària i una disminució notable en la mida de la cicatriu. L’aplicabilitat d’aquesta tècnica és molt variable, en funció de l’experiència de l’equip quirúrgic i de l’extensió i localització de la malaltia en el fetge.

 

Més informació sobre Cirurgia Hepàtica

Contenido elaborado por el equipo médico de Quirúrgica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *