14 de Novembre, Dia Mundial de la Diabetis. Coneixes la cirurgia metabòlica?

La diabetis mellitus és una de las enfermetats més freqüents del món. És una enfermetat endocrino-metabòlica produïda per una secreció deficient d’insulina o un mal funcionament d’aquesta hormona. Això produeix un excés de glucosa a la sang, que comporta diferent sintomatologia segons el tipus de diabetis. Amb el temps, si no es manté un adequat control de la glucosa en sang, es poden produir danys greus a diferents òrgans i parts del cos, com el cor, els ronyons, els vasos sanguinis, els ulls o els nervis. A Espanya la diabetis afecta a casi 6 milions de persones.  

A l’actualitat la diabetis és considerada com l’“epidèmia del segle XXI”, ja que s’estima que aproximadament 642 milions de persones presentaran diabetis l’any 2040. 

L’insulina és sovint un dels tractaments emprats per a la diabetis, ja sigui la diabetis mellitus tipus 1 o tipus 2. La insulina es produeix al pàncrees i ajuda que la glucosa entri a les cèl·lules del cos per proporcionar energia.

En les persones amb diabetis tipus 1 la teràpia amb insulina és vital per reemplaçar la que no es produeix al pàncrees. Els pacients que presenten diabetis tipus 2 a vegades necessiten teràpia d’insulina si amb d’altres tractaments no han estat capaços de mantenir els nivells de glucosa en sang dins del rang desitjat. S’estima que el 13,8% de la població espanyola pateix diabetis tipus 2. A més, hi ha una correlació entre diabetis, obesitat i hipertensió arterial.

“En la diabetis tipus 2 la cirurgia pot estar indicada”, explica el Dr. Alberto Diez-Caballero, cirurgià especialista en cirurgia general i digestiva, especialista en cirurgia bariàtrica i metabòlica, i expert en cirurgia laparoscòpica avançada i cirurgia robòtica, del grup Quirúrgica Cirujanos. “De fet, la seva aplicació ha suposat una revolució en la cirurgia digestiva, i des de fa anys apareix el concepte de cirurgia de la diabetis o cirurgia metabòlica, afegeix. Aquesta cirurgia té com a finalitat la millora de l’expectativa i la qualitat de vida dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2. “En un 70% dels pacients diabètics tipus 2 aquesta patologia s’associa a l’obesitat” comenta el Dr. Diez-Caballero, “no obstant, la cirurgia obté resultats molt satisfactoris no només pel que fa a la pèrdua de pes en els pacients obesos sinó també en la resolució de la diabetis mellitus” afirma. En alguns casos es pot arribar fins a un 76% de resolució global de la diabetis i un 85% en la millora clínica.

La cirurgia en el pacient diabètic és una cirurgia tècnicament complexa que s’ha de fer sempre dins d’equips multidisciplinars. “És imprescindible un estudi adequat del pacient que ajudarà a una correcte indicació terapèutica i a un millor resultat mèdic-quirúrgic” explica el Dr. Diez-Caballero. “La cirurgia laparoscòpica (cirurgia mínimament invasiva) amb o sense assistència de cirurgia robòtica permet la realització de qualsevol de les tècniques que avui dia s’empren essent la nostra habitual forma de procedir atesa la gran experiència del nostre equip en cirurgia metabòlica per laparoscòpia i en altres procediments per laparoscòpia avançada com la cirurgia bariàtrica” afegeix. Les tècniques emprades són similars (amb petites modificacions) a les emprades per a l’obesitat. Altres tècniques més noves són les realitzades en col·laboració amb equips d’endoscopistes com la “cirurgia amb imans” (SNAP-Single Neodymium Anastomosis Procedure). “Això ens permet, en casos seleccionats, ser menys invasius en els procediments quirúrgics” explica el Dr. Diez-Caballero. L´abordatge mínimament invasiu permet simplificar el curs postoperatori, millorant el confort i reduint el temps d´hospitalització sense comprometre els resultats esperats després de la cirurgia.

La cirurgia metabòlica es troba dins l’algoritme general de tractament de la diabetis. Està recomenat el seu ús en els pacients amb diabetis tipus 2 amb difícil control mèdic o en aquelles persones que no poden portar correctament el tractament mèdic, estigui la malaltia associada o no amb altres problemes metabòlics i/o amb obesitat. El desafiament per a l’equip multidisciplinar del pacient amb diabetis tipus 2 consisteix a seleccionar la millor eina mèdica i/o quirúrgica que produeixi el benefici metabòlic desitjat en un moment donat de l’evolució de la malaltia del pacient i amb una relació risc-benefici favorable.

El Dr. Diez-Caballero conclou que “amb la cirurgia es pot aconseguir un correcte control del nivell de sucre en sang evitant en molts casos el tractament mèdic amb insulina o altres medicaments (antidiabètics orals) i reduint les complicacions cardíaques, vasculars, renals i oftalmològiques, que es produeixen derivades de la diabetis”.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *