Cirurgia de la tiroide

Cirugía del tiroides

La cirurgia de la tiroide és delicada com qualsevol tipus de cirurgia, però en aquest cas ho és especialment per la situació de la glàndula, que es troba al coll envoltada d’estructures importants com la tràquea, l’esòfag, artèries caròtides, venes jugulars, nervis, glàndules paratiroides, etc. L’avantatge és que al coll hi ha poc cúmul de greix, cosa que facilita la identificació de totes aquestes estructures. És aconsellable que aquest tipus de cirurgia la realitzin cirurgians experts en el tema i en centres de referència.

La cirurgia tiroïdal, malgrat la seva complexitat, acostuma a ser poc agressiva i molt ben tolerada pel pacient. És poc dolorosa i permet iniciar la dieta oral i la deambulació poques hores després de la intervenció. El pacient pot parlar amb normalitat el mateix dia de la intervenció. L’estada al centre és d’entre dos i tres dies.

Tiroidectomia

La tiroidectomia (extirpació de la glàndula tiroide) pot ser total (d’ambdós lòbuls) o parcial (hemitiroidectomia, istmectomia, etc.). En ocasions també s’han d’extirpar els ganglis limfàtics. Aquestes intervencions es realitzen sota anestèsia general, acostumen a durar entre una i tres hores i, després de la intervenció, el pacient ha de romandre unes hores a la unitat de recuperació anestèsica perquè, a més de controlar les constants vitals com després de qualsevol intervenció, es controli especialment la respiració (ventilació), ja que un sagnat brusc en tossir o vomitar podria comprometre la via respiratòria. És per aquest motiu que s’acostuma a deixar un drenatge de la ferida.

Els pacients als que s’extirpa tota la glàndula tiroide han de rebre tractament substitutiu amb hormona tiroïdal. Aquest tractament consisteix en l’administració d’un comprimit diari de levotiroxina. És fàcil de controlar i no ha de produir cap efecte nociu ni cap canvi en el metabolisme del pacient, per tant, no hi ha d’haver un augment de pes com a conseqüència de la tiroidectomia. Tant el tractament com el control el realitza l’endocrinòleg del pacient.

Complicacions

Les complicacions de la cirurgia tiroïdal són poc freqüents, però com en qualsevol tipus de cirurgia existeixen. Per aquest motiu cal prendre les mesures necessàries per intentar evitar-les. Les més freqüents són:

  • Hipoparatiroïdisme. Les glàndules paratiroides són quatre petites glàndules de la mida d’una llentia que fabriquen parathormona, una substància que regula el metabolisme del calci. Durant una tiroidectomia total aquestes glàndules s’han d’identificar i preservar. Estan adherides a la càpsula de la tiroide. En extirpar-la, cal separar-les de la càpsula, per això en ocasions queden desvitalitzades (mala irrigació sanguínia) i, per tant, funcionen malament de manera transitòria. Aquest hipoparatiroïdisme degut a la menor producció de parathormona provoca una disminució del calci en sang que cal corregir. La hipocalcèmia transitòria és relativament freqüent i es corregeix espontàniament. Només un 1% dels pacients tiroidectomitzats presenten hipoparatiroïdisme permanent.
  • Una altra complicació important i també molt infreqüent (<1%) és l'afonia per lesió del nervi recurrent. Els nervis recurrents són dos nervis que innerven les cordes vocals i passen justament per darrere dels lòbuls tiroïdals. Cal identificar-los i preservar-los en qualsevol intervenció sobre la tiroide. Quan un càncer de tiroide creix i envaeix pot afectar el nervi recurrent i provocar afonia.
  • Com en qualsevol ferida quirúrgica, es pot produir un sagnat postoperatori (hemorràgia). Com hem comentat, després de la intervenció es controla el pacient a la unitat de reanimació anestèsica i si es produeix una hemorràgia, es resol immediatament sense majors conseqüències.
  • És molt estrany que la ferida s’infecti en tractar-se de cirurgia neta.

La mortalitat operatòria en la cirurgia tiroïdal és baixíssima, de fet, és menor que en la cirurgia de l’apendicitis i acostuma a ser conseqüència d’alguna malaltia de base del pacient. En la nostra àmplia experiència en la cirurgia tiroïdal (més de 1.500 pacients) tenim una mortalitat zero.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica