Cirurgia de la vesícula biliar

Què és la vesícula biliar

La vesícula biliar és un òrgan en forma de bossa que està situat per sota del fetge i que té com a missió emmagatzemar la bilis, per si és necessària per a la digestió. La vesícula connecta a través d’un conducte (conducte cístic) amb un altre anomenat colèdoc que ve del fetge, on s’ha format la bilis, i desemboca en l’intestí prim (duodè). Després d’un àpat, si es requereix més bilis de la que en aquell moment facilita el fetge, la vesícula es contrau i es produeix l’eliminació de la bilis necessària per facilitar la digestió i la consegüent absorció dels elements nutritius dels aliments. Quant major sigui la quantitat de greixos, major serà la necessitat de bilis.

Cirurgia transumbilical

En casos molt concrets, amb l’instrumental adequat, cirurgians experts poden realitzar la intervenció fent una única incisió al melic.

Aquesta tècnica quirúrgica de cirurgia transumbilical també es coneix com a OPUS (One Port Umbilical Surgery) o SILS (Single Incision Laparoscopy Surgery).

El pacient pot rebre l’alta a les 24-48 hores si no hi ha cap complicació i es pot reincorporar a la seva vida quotidiana en pràcticament una setmana.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica