Cirurgia de l’hèrnia d’hiat i reflux gastroesofàgic

Candidats a la cirurgia

Si vostè pateix els símptomes de forma persistent, que no milloren o que depenen d’un tractament mèdic continuat, pot ser candidat a la cirurgia laparoscòpica. Si li han diagnosticat una hèrnia d’hiat que li produeix simptomatologia pot beneficiar-se d’aquesta cirurgia.

La cirurgia de la Hèrnia de Hiat i del Reflux gastroesofàgic

La cirurgia de l’hèrnia d’hiat consisteix en recol·locar l’estómac herniat a la seva posició anatòmica original. La cirurgia del reflux gastroesofàgic té com a objectiu reparar el mecanisme valvular per a augmentar la pressió de l’esfínter i impedir que el contingut de l’estómac reflueixi a l’esòfag.

Cirugia hernia de hiato y reflujo gastroesofágico

Totes dues cirurgies es realitzen sota anestèsia general, per laparoscòpia i requereixen una hospitalització posterior d’entre 36 i 48 hores .

El postoperatori

A les 12 hores de la intervenció, l’alimentació és una dieta líquida suspenent els sèrums. També podrà aixecar-se, dutxar-se i passejar. L’alta es dóna a les 48 hores. El mínim dolor postoperatori es controla amb analgèsics comuns.
Es pot fer una vida pràcticament normal 8 dies després de la intervenció i no és necessari prendre medicació.
Podrà tornar a prendre’s tots aquells aliments que li produïen molèsties.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica