Colecistitis

La colecistitis és la infecció i posterior inflamació de la vesícula biliar generalment a causa de la presència de pedres a la vesícula biliar.Normalment el pacient presenta dolor abdominal intens localitzat a l’hemiabdomen superior dret, nàusees, vòmits, febre i en ocasions icterícia (color groc de la pell).

Com es diagnostica?

La prova més utilitzada per detectar la colecistitis és l’ecografia. De vegades és necessari fer un TAC.

Quin és el tractament?

El tractament indicat és la colecistectomia el més aviat possible. Superades les primeres 48-72 hores des de l’inici dels símptomes i si el pacient ho permet, es demorarà l’acte quirúrgic fins aconseguir la remissió dels símptomes gràcies al tractament antibiòtic i aconseguir així una millora de les característiques de la vesícula, fet que en facilita l’exèresi. Sempre que sigui possible, s’ha d’utilitzar la via laparoscòpica.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica