La cirurgia colorectal

El còlon (intestí gros) és la part final de l’aparell digestiu, on finalitzen els processos d’absorció d’aliments i es processen els residus orgànics que s’eliminaran a l’exterior en forma d’excrements. Alhora, l’intestí gros es divideix en cec, còlon dret (ascendent), còlon transvers, còlon esquerre (descendent), còlon sigmoide (sigma) i la part final anomenada recte, que desemboca en l’anus.

La superespecialització és una part fonamental del nostre compromís amb els pacients. Això permet incorporar i oferir els darrers avenços mèdics, i obtenir els millors resultats en tots aquells qui dipositen la seva confiança i la seva salut en nosaltres. La creació d’equips específics com el de Cirurgia Colorectal ens permet incorporar i oferir els últims avenços amb garantia de poder obtenir els millors resultats. En aquest equip els nostres cirurgians col•laboren estretament amb metges d’altres especialitats per així diagnosticar, tractar i posteriorment realitzar un seguiment de forma més eficaç de la persona afectada.

Què és la cirurgia colorectal?

Es aquella parte de la cirugía que se dedica al tratamiento de las enfermedades que afectan al colon y al recto.

És la part de la cirurgia que es dedica al tractament de les malalties que afecten el còlon i el recte.

El còlon (intestí gros) és la part final de l’aparell digestiu, on finalitzen els processos d’absorció d’aliments i es processen els residus orgànics que s’eliminaran a l’exterior en forma d’excrements. Alhora, l’intestí gros es divideix en cec, còlon dret (ascendent), còlon transvers, còlon esquerre (descendent), còlon sigmoide (sigma) i la part final anomenada recte, que desemboca en l’anus.

Com funciona l’equip de Cirurgia Colorectal?

El nostre equip de Cirurgia Colorectal està format per un grup d’experts especialment dedicats a l’estudi i el tractament de les malalties del còlon i el recte.

L’equip el componen, a més de diversos cirurgians especialitzats en aquesta patologia, altres especialistes com digestòlegs, endoscopistes, oncòlegs, radioterapeutes i també una infermera estomaterapeuta amb especial dedicació als pacients ostomitzats (amb bossa). El seu paper és molt important per a la bona acceptació i seguiment dels pacients amb colostomia o ileostomia, tant si l’estoma és temporal com si és definitiu.

La col•laboració regular amb la resta d’equips ens permet controlar millor les malalties i oferir un tractament individualitzat amb millors resultats.

Tenint en compte l’àmplia experiència dels professionals que formen l’equip, tenim especial interès en tots aquells problemes complexos d’aquesta àrea tant des del punt de vista mèdic com quirúrgic, com per exemple el diagnòstic precoç i l’estudi genètic de pacients de risc, a més del tractament quirúrgic individualitzat del càncer colorectal i la cirurgia de preservació d’esfínters. Tumors molt avançats, recidives del càncer de còlon i de recte o altres tumors pelvians i, en general, tots aquells trastorns que plantegen problemes de difícil solució són els idonis per ser tractats dins d’un equip específicament dedicat a aquest tipus de malalties com és el nostre.

La cirurgia com a recurs terapèutic

En la majoria dels casos, les intervencions sobre el còlon i el recte acostumen a ser molt agressives i van seguides de llargs períodes de recuperació. Li garantim la millor assistència quirúrgica i l’aplicació de les tècniques menys agressives i avançades. Avui dia és possible practicar les operacions de còlon, tant en malalties benignes com malignes, mitjançant cirurgia laparoscòpica de manera segura i eficaç, i reduir d’aquesta manera l’estada hospitalària i les complicacions postoperatòries (sobretot les derivades de la infecció de la ferida operatòria), i aconseguir una més prompta i confortable recuperació del pacient. Aquesta cirurgia s’ha de realitzar en equips altament especialitzats i amb gran experiència com el nostre.

Com prevenir aquest tipus de malalties?

La investigació en aquest camp ha demostrat que alguns tipus de càncer de còlon s’originen a partir de pòlips. La detecció precoç i extracció d’aquests pòlips pot ajudar a prevenir l’aparició del càncer de còlon.

Una de les causes de l’aparició d’alguna d’aquestes malalties és la predisposició genètica a causa d’alteracions en alguns gens, per tant, els individus amb familiars que estan o han estat afectats per la malaltia s’han de sotmetre a exàmens mèdics periòdics.

Alguns hàbits poc saludables també podrien ser la causa de l’aparició d’alguna de les malalties de còlon i recte, per tant, pot resultar molt beneficiós seguir els consells següents:

  • No abusar de l’alcohol ni fumar.
  • Mantenir una activitat física regular i adequada a l’edat.
  • Pel que fa a l’alimentació, seguir una dieta equilibrada és un factor important preventiu. És aconsellable controlar l’obesitat i seguir les recomanacions següents:
  • Disminuir el consum de greixos de manera que no superin el 20% del total de calories de la dieta.
  • Disminuir el consum de carns vermelles.
  • Augmentar el consum de peix.
  • Incorporar a la dieta aliments rics en fibra.
  • Augmentar la ingesta de fruites i verdures.

Sobretot, recordi: si sagna, visiti l’especialista el més aviat possible.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica