Las glàndules suprarrenals

Les glàndules suprarenals són dues glàndules que es troben justament damunt dels dos ronyons.

Aquestes glàndules són capaces de sintetitzar determinades hormones com el cortisol, l’aldosterona i l’adrenalina. El mal funcionament d’aquestes glàndules es pot deure a dues causes fonamentals: o bé tota la glàndula augmenta de mida i funciona en excés (hiperplàsia suprarenal) o bé apareix un tumor a la glàndula que segrega alguna d’aquestes hormones de manera incontrolada. També hi ha la possibilitat que apareguin tumors malignes a les suprarenals i metàstasi d’un altre tumor situat en algun lloc del nostre cos.

Quins símptomes produeix el mal funcionament de les glàndules suprarenals?

En funció del tipus d’hormona que se segregui en excés variaran els símptomes. Així, es pot produir hipertensió arterial, diabetis, augment de pes, aparició d’estries a la pell (síndrome de Cushing), etc.

Com es diagnostica?

Generalment el seu endocrinòleg o internista durà a terme l’estudi concret de cada hormona per diagnosticar quina funciona malament. Per a això es realitzaran determinades anàlisis de sang i orina i proves d’imatge com el TAC, la ressonància magnètica i la gammagrafia.

És relativament freqüent la presència de tumors no funcionants en una glàndula suprarenal, aquests tumors acostumen a ser benignes i es diagnostiquen casualment en fer alguna prova d’imatge (TAC o ressonància) per a l’estudi d’altres malalties; aquests tumors no funcionants reben la denominació d’incidentalomes.

Quan m’he d’operar?

Habitualment el mal funcionament de les suprarenals es pot controlar amb tractament mèdic. En els casos en què aquest tractament no resulti eficaç o es tracti d’un tumor que produeix hormones de forma incontrolada, estarà indicat el tractament quirúrgic. Els tumors no funcionants o incidentalomes s’han d’extirpar si fan més de 4 cm o es demostra que estan creixent.

Es pot intervenir per laparoscòpia?

Avui dia la cirurgia laparoscòpica és la tècnica indicada. Consisteix a realitzar la intervenció a través de petits orificis per on introduïm una càmera i l’instrumental necessari per operar. Durant la intervenció es poden extirpar una o les dues glàndules suprarenals. Aquest tipus de cirurgia aconsegueix que el pacient presenti menys dolor, la recuperació sigui molt més ràpida, facilita la mobilització precoç i evita o disminueix complicacions potencialment greus (trombosis, embòlies, complicacions respiratòries, etc.).

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica