L’abscés perienal

Què és?

És una cavitat infectada que conté pus i que es localitza prop de l’anus o del recte.

Quines són les causes?

En la majoria de casos (90%), té el seu origen en la inflamació de les glàndules anals, que es troben en el gruix de la paret de l’anus. La resta de casos es deuen a altres patologies com la malaltia de Crohn, la tuberculosi, cossos estranys, tumors, traumatismes, tractaments quimioterapèutics, etc.

Quins són els símptomes?

El símptoma més important és el dolor, habitualment de característiques sordes i contínues en la zona perianal. S’associa febre i calfreds, sobretot en la fase més evolucionada.

Com es diagnostica?

El diagnòstic és senzill, es basa en la presència d’una tumoració d’aspecte inflamatori-vermellós i calent en el marge de l’anus.

En els casos en què l’abscés té una localització més alta en el canal anal, les seves manifestacions clíniques no són tan evidents. Llavors per fer el diagnòstic és necessària una ecografia endoanal o una RMN pelviana.

Quin és el tractament?

El tractament és sempre quirúrgic, és important no endarrerir-lo atès el risc de progressió i propagació de la infecció.
Es realitza un drenatge del material purulent sota anestèsia local o general si l’abscés és gran.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica