Què és una hèrnia, tipus d’hèrnies i símptomes

Què és una hèrnia?
Les hèrnies es produeixen quan una víscera surt fora de l’abdomen a través d’un orifici ja existent en la capa muscular i s’originen per la fallada dels mecanismes de resistència de la paret abdominal davant d’un augment en la pressió intraabdominal.

Tipus d’hèrnies
Podem dividir les hèrnies en quatre grans grups:

  • Hèrnia inguinal i crural: Són les hèrnies més freqüents i es localitzen en la regió de l’engonal. Les inguinals són més freqüents en l’home i de vegades descendeixen cap al testicle, mentre que les crurals ho són en la dona i semblen ganglis en l’engonal. En algun cas es poden estrangular.
  • Hèrnies umbilicals i epigàstriques: Són molt freqüents i, com el seu nom indica, apareixen al melic o per sobre. Gairebé sempre la seva aparició està relacionada amb un embaràs o amb un augment de pes.
  • Eventracions: Són les hèrnies que apareixen en la cicatriu d’antigues operacions i que, en la majoria dels casos, s’han produït per una mala cicatrització en la primera intervenció a causa d’un sagnat, abscés o esforços no controlats que han provocat un tancament definitiu.
  • Altres hèrnies: Existeixen altres tipus d’hèrnies, molt menys freqüents, com les pararectals o de Spiegel o les hèrnies lumbars.

Quins són els símptomes?

En la majoria d’ocasions s’identifiquen per l’aparició d’un bony de forma espontània amb l’esforç o en aixecar-se i que posteriorment s’amaga en ajeure’s o amb ajuda manual.

Encara que espanta la possibilitat que s’estranguli o, el que és el mateix, que quan el bony és evident no retorna a l’interior de la cavitat abdominal i fa mal, succeeix rares vegades però si és així s’ha d’intervenir amb caràcter urgent.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica