¿Quines intervencions quirúrgiques es realitzen en el pàncrees?

El lloc on s’estableixen sobretot els tumors del pàncrees és al cap (75%) i la resta en el cos i cua (25%). En general, la cirurgia de pàncrees sol realitzar-se per tumors malignes per la qual cosa ha de ser agressiu i radical, alhora de mirar de conservar el màxim de pàncrees restant per no deixar una diabetis.

  • La duodè-pancreatectomia és la intervenció que es realitza per extirpar els tumors del cap del pàncrees, i consisteix a extirpar el cap del pàncrees (50% de la glàndula), el duodè, la vesícula biliar, el conducte biliar i, en ocasions , una part de l’estómac. És una intervenció associada a un risc de complicacions alt (40%) i mortalitat no menyspreable (5%), quan es realitza per a cirurgians experts.

operación páncreasoperación páncreas

  • La pancreatectomia distal és la intervenció que es realitza per extirpar els tumors de cos i cua del pàncrees. El cos i cua del pàncrees representen el 50% restant de glàndula pancreàtica. Quan es realitza per a tumors malignes, s’ha d’extirpar a més la melsa, òrgan adherit a la cua del pàncrees, i  així extirpar els ganglis limfàtics d’aquesta zona. És una intervenció amb una taxa menor de complicacions (20%) i menor mortalitat (2%).
  • Hi ha un altre tipus d’intervencions quirúrgiques menys freqüents (enucleació, pancreatectomia medial) que es realitzen en casos molt seleccionats.

Totes les intervencions del pàncrees es poden fer per laparoscòpia, evitant així grans incisions abdominals, si bé aquest abordatge es reserva únicament a cirurgians molt experts. En les operacions realitzades per laparoscòpia al pacient se li realitzen entre 4 i 5 petites incisions d’entre 5 i 12 mm, i una altra més de 5 cm per extreure el tumor de dins de l’abdomen un cop extirpat.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica