Quist sacre o pilonidal

incontinencia fecal

Què és?
És una formació quística localitzada en el solc intergluti i que conté pèls a l’interior. Habitualment són asimptomàtics i es diagnostiquen quan es compliquen amb una infecció secundària i produeixen un abscés en aquesta zona.

Quins són els símptomes?
Són asimptomàtics si no s’han complicat, tot i que es poden observar petits orificis pels quals surten pèls en el solc intergluti.
Quan se sobreinfecten y produeixen un abscés: dolor sacre intens amb tumoració inflamatòria a aquest nivell.

Quin és el tractament?
En la fase aguda, és a dir, quan hi ha un abscés, es duu a terme el drenatge del material purulent sota anestèsia local.
El tractament definitiu es realitza posteriorment i és quirúrgic, i consisteix en l’extirpació de la formació quística. Segons la mida del defecte creat, es pot tancar la ferida o bé deixar-la oberta, que requerirà cures posteriors (acostuma a ser el més freqüent).

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica