Sóc candidat a la cirurgia de la diabetis?

El candidat ideal és aquell qui, per algun motiu, no pot portar de forma correcta el seu tractament o els pacients amb un especial mal control. Durant la selecció de candidats, hem de garantir un estricte compliment dietètic, un pacient correctament entrenat en els autoregistres de glucosa, l’haver provat les diferents alternatives validades (metformina, sulfonilurees, inhibidors DPP4, glitazones, inhibidors de l’absorció, GLP1, anàlegs d’insulina d’acció prolongada), principalment en aquells pacients en què l’obesitat és menor (IMC 30-35 kg/m2).

Els pacients que presenten una elevada resistència a la insulina (necessitat de >60 unitats d’insulina/dia), amb Hba1c>8% amb triple teràpia o oscil•lacions freqüents de la glucosa amb risc elevat d’hipoglucèmies seran candidats prioritaris. Els criteris per a la selecció de pacients corresponen als criteris d’inclusió de l’IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).

Criteris d’inclusió de l’IFSO

1. Diabètics tipus 2 (no els tipus 1)
2. Edat entre 25-65 anys
3. Diabètics tipus 2 amb mal control metabòlic: medicaments i glicèmies de difícil control (HBA1c>8%)
4. Ideal menys de 10 anys de diabetis
5. Menys de 5 anys d’insulina
6. Pacients diabètics amb reserva pancreàtica (pèptid C≥1ng/mL)
7. No tenir anticossos anticèl·lules β pancreàtiques
8. Pacients diabètics amb sobrepès (IMC < 35 kg/m2)

Els millors resultats s’assoleixen en els pacients que compleixen aquests requisits, especialment en aquells amb una durada de la diabetis de menys de 5 anys i aquells amb una major pèrdua de pes després de la cirurgia, reportant una remissió de la diabetis en un 85% dels casos i milloria en un 15%.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica