Sóc candidat a la cirurgia de l’obesitat?

Criteris de selecció de la cirurgia bariàtrica en pacients amb obesitat mòrbida


1. Edat: 18-65 anys
2. IMC ≥ 40 kg/m2 amb comorbiditats majors associades, susceptibles de millorar després de la pèrdua ponderal
3. Que l’obesidat mòrbida estigui establerta com a mínim des de fa 5 anys
4. Fracassos continuats de tractaments conservadors degudament supervisats
5. Absència de trastorns endocrins que siguin els causants de l’obesitat mòrbida
6. Estabilitat psicològica:
· Absència en la dieta d’abús d’alcohol o drogues
· Absència d’alteracions psiquiàtriques majors (esquizofrènia, psicosi), retard mental, trastorns del comportament alimentari (bulímia nerviosa)
7. Capacitat per comprendre els mecanismes pels quals es perd pes i entendre que no sempre s’assoleixen bons resultats
8. Comprendre que l’objectiu de la cirurgia no és assolir el pes ideal
9. Compromís d’adhesió a les normes de seguiment després de la cirurgia
10. Consentiment informat després d’haver rebut tota la informació necessària (oral i escrita)
11. Les dones en edat fèrtil haurien d’evitar la gestació almenys durant el primer any postcirurgia
Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica