Tècniques quirúrgiques de la cirurgia de la diabetis

L’objectiu de la cirurgia de la diabetis és tenir un millor control de la glucèmia i donar més salut i qualitat de vida a aquests pacients. Un control adequat de les xifres de sucre en sang aconseguirà que disminueixin les complicacions vasculars, cardíaques, renals i oftalmològiques que la diabetis pot causar. Tot això comportarà un augment en la supervivència dels pacients diabètics tipus 2.

Tècniques quirúrgiques

La cirurgia en el pacient diabètic és una cirurgia tècnicament complexa i no exempta de riscos. La integració de l’estudi i tractament del pacient obès en equips multidisciplinaris redueix aquests riscos en realitzar una correcta indicació terapèutica, estudi, preparació preoperatòria i seguiment del pacient. L’ús de la cirurgia laparoscòpica permet la realització de qualsevol de les tècniques que avui dia s’usen; a més, aquesta cirurgia és la nostra forma habitual de procedir atesa la nostra experiència en cirurgia metabòlica per laparoscòpia i en altres procediments de cirurgia laparoscòpica avançada com la cirurgia bariàtrica. A més, la laparoscòpia ens permet simplificar el curs postoperatori, millorar el confort i reduir el temps d’hospitalització sense comprometre els resultats esperats després de la cirurgia.

Les tècniques emprades són similars (amb petites modificacions) a les utilitzades per a l’obesitat, adaptades a pacients amb menys pes.

Les intervencions que millors resultats ofereixen a llarg termini són les considerades mixtes (tipus bypass). Altres tècniques poden donar bons resultats, sobretot si el pacient no és molt obès o té sobrepès, però requereixen una major compromís i esforç per part del pacient amb relació als seus hàbits dietètics i relacionats amb la seva activitat física.

Les cirurgies que considerem que ofereixen bons resultats en el control terapèutic de la diabetis (totes elles amb tècniques laparoscòpiques, mínimament invasives) són les següents:

  • El Bypass gàstric en Y de Roux per laparoscòpia,
  • el Creuement duodenal per laparoscòpia, i
  • el SADI-S per laparoscòpia (Single anastomosis doudeno-ileal with sleeve gastrectomy) o traduït “Bypass duodè-ileal amb gastrectomia tubular”.

Imagen 2

En totes les tècniques s’exclouen el duodè i el segment proximal del jejú del pas dels aliments variant el reservori gàstric en funció del grau d’obesitat-sobrepès que presenti el pacient. En els casos de diabetis associada a obesitat severa, la tècnica porta associada una reducció gàstrica i un major efecte malabsortiu per aconseguir, lògicament, una menor ingesta d’aliments i induir una menor absorció dels mateixos.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica