Tractament quirúrgic conservador del càncer de mama i biòpsia selectiva del gangli sentinella

El treball multidisciplinari de les unitats de mama i la major conscienciació de les dones enfront el càncer de mama han aconseguit que cada vegada sigui més freqüent poder tractar de forma conservadora aquesta malaltia i millorar així el resultat estètic i sobretot minimitzar l’agressió quirúrgica i també el dolor. Només en comptades ocasions ens veiem obligats a practicar l’exèresi de tota la glàndula i això succeeix en els casos en què el tumor presenta diversos focus a la mama o bé es tracta de mames ja operades o de mida molt petita. En aquests casos s’ofereix a la pacient la possibilitat de la reconstrucció immediata o en una segona cirurgia.

“CREIEM QUE ÉS IMPORTANT QUE LA DONA CONSERVI LES DUES MAMES”

Un altre gran avenç en el tractament quirúrgic i que ens ha permès minimitzar l’agressió quirúrgica ha estat la biòpsia selectiva del gangli sentinella (primer gangli que pot estar afectat quan les cèl•lules malignes abandonen el tumor). Quan el gangli sentinella no està afectat per cèl•lules tumorals, la resta de ganglis tampoc ho estaran, motiu pel qual podem evitar la limfadenectomia axil•lar. S’aconsegueix una recuperació més ràpida i desapareixen les limitacions post

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica