Intel·ligència emocional: Com afecta durant el procés quirúrgic?

La intel·ligència emocional és la capacitat de conèixer, entendre i gestionar les emocions d’una manera adequada. Aquesta aptitud permet no només facilitar les relacions amb les altres persones de l’entorn, sinó a més amb un mateix. El psicòleg nord-americà Daniel Goleman va ser qui va popularitzar el terme d’intel·ligència emocional el 1995 amb un llibre amb aquest títol.

Com són les persones amb una intel·ligència emocional alta?

  • Les persones amb una intel·ligència emocional alta també experimenten emocions negatives, la diferencia es que les saben gestionar d’una manera més eficient: identifiquen què senten i com les han de tractar.
  • Identifiquen i interpreten les emocions de les altres persones, per tant; són persones molt empàtiques i tenen millors relacions personals.
  • Saben controlar els seus impulsos i adaptar-se als canvis i els imprevistos.
  • Mantenen la motivació utilitzant com a motor les seves emocions. Les persones amb una alta intel·ligència emocional se centren en la meta i no pas en els obstacles, són més optimistes i posseeixen una gran iniciativa.
  • Construeix bones relacions interpersonals i són capaces de tenir bona relació tant amb persones a les que se senten afins com amb aquelles amb les quals no sent bona sintonia.

Enfrontar-se a una intervenció quirúrgica sempre és un moment d’estrès, d’ansietat i nerviosisme. Si bé els cirurgians som els que portem a terme l’operació, és el pacient qui ha de presentar l’actitud adequada en tots els processos d’aquesta. Per què? Les persones que se submergeixen en la negativitat de la situació que els ha tocat viure, augmenten el nivell de cortisol, una hormona que es relaciona amb l’estrès, i fan més difícil la seva recuperació.

Beneficis d’una actitud positiva en el procés postoperatori

L’actitud té un pes important en el procés de postoperatori i, dia rere dia, veiem en les consultes que aquelles persones que mantenen la seva positivitat i les seves ganes de lluitar, sovint compleixen els terminis de recuperació o fins i tot els escurcen. És important reconèixer que els pacients que fan servir la seva intel·ligència emocional per afrontar un problema de salut s’impliquen i col·laboren amb l’equip mèdic. A més, es mostren més receptius a seguir el tractament, canviar hàbits de vida per uns més saludables, adoptar pautes mentals i emocionals que l’ajudaran… Veus a la consulta que volen implicar-se amb tu en el procés i formar un bon equip.

Davant d’un diagnòstic, el pacient pot el pot afrontar, escapar-se d’ell i negar-ho o fugir-ne. És tasca dels professionals ajudar a assimilar la malaltia i acompanyar-lo durant el procés perquè senti en tot moment que no està sol i que aconseguirà superar-la. Sabem que estar al costat del pacient i ajudar-lo a comprendre la situació és important perquè vulgui implicar-se, només d’aquesta manera serà capaç d’afrontar la seva nova situació amb seny, positivitat i intel·ligència emocional. Per això a Quirúrgica estem treballant per implantar una unitat d’Acompanyament Emocional per donar als nostres pacients l’oportunitat de gestionar i elaborar totes aquelles emocions (pors, temors, ansietat) que es desperten davant d’una intervenció quirúrgica i que puguin repercutir negativament en el seu postoperatori, amb l’objectiu d’augmentar el seu benestar físic i mental.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *