El pacient com a portador de la seva informació clínica

Els professionals de la medicina privada debaten sobre els nous reptes que representa la informació clínica per al sector. 

Diferents aspectes sobre la informació clínica en l’àmbit de la medicina privada van ser motiu de debat durant la sessió que el maig passat va moderar al Col·legi el doctor en Economia i vicepresident del Cercle de Salut, Lluis Bohigas. A la jornada, s’hi va fer especial incidència en com fer possible, des del punt de vista del metge, la combinació d’eficiència i qualitat de la història clínica amb el fet que el pacient en sigui el portador. En el debat, hi van participar el vocal de la Junta de Govern Pere Torner; la cap del Departament de Control i Gestió d’Assistència Sanitària Col·legial, Rosa Delgado; el vocal de la Junta d’ACES i membre de la Secció d’Assegurança Lliure del CoMB, Joan Torralba; i l’advocada Mercedes Martínez, de l’Assessoria Jurídica del CoMB, que va centrar la seva intervenció en les qüestions legals i l’entorn normatiu de la informació clínica.

Un nou paradigma

Al debat es van analitzar opcions que permeten compartir la informació clínica, tenint en compte que, en l’entorn de la medicina privada, s’ha de partir de la base que el malalt és l’únic propietari de la seva documentació mèdica i, per tant, n’ha de ser l’administrador i el responsable de decidir quines dades està disposat a compartir i amb qui ho vol fer. Es va plantejar, a més, que els metges i els centres mèdics haurien de passar a ser dipositaris de totes les dades i informes que generin i d’aquells que el pacient permeti compartir.

Els ponents van proposar un sistema que permeti gestionar la documentació mèdica del pacient i, alhora, que superi les barreres que impedeixen la integració entre els sistemes d’informació de salut de titularitats diverses. Un altre aspecte important a tenir en compte és que la informació mèdica ha d’estar sempre a l’abast del pacient, en el moment i en el lloc on les necessiti.

En definitiva, es tracta que el pacient tingui un paper “actiu” a l’hora de decidir quines dades comparteix i que participi activament en la presa de decisions.

Per fer realitat aquest nou paradigma en el qual el pacient és el portador de la seva informació clínica i per tal de poder compartir la informació clínica entre centres diferents, es van definir una sèrie de conceptes i paràmetres imprescindibles:

  • Compartir informació clínica homogènia entre organitzacions de salut, pacients i professionals degudament autoritzats, mitjançant un espai de col·laboració que faciliti una millora continuada de l’assistència.
  • Seguretat clínica dels sistemes, de manera que permetin assegurar la continuïtat assistencial del pacient.
  • Estandarditzar l’estructura dels documents clínics conforme al format HL7CDA, a partir de dades o documents electrònics facilitats pels sistemes de les organitzacions de salut.
  • Custodi segur per emmagatzemar i custodiar documents clínics aplicant les normes de seguretat i confidencialitat establertes en l’àmbit internacional i estatal en relació amb la llei de protecció de dades, per part de l’organització de salut i del mateix pacient.
  • Generació d’alertes i orientacions amb el propòsit d’evitar incidències i de fer més àgil i segura la pràctica clínica dels professionals.
  • Accessibilitat a la informació clínica de qualsevol punt d’assistència al pacient, fins i tot mitjançant dispositius mòbils.
  • Els sistemes que permeten compartir la informació clínica contribueixen a evitar la duplicació de costos, ja que estalvien les repeticions de proves que ja s’han fet anteriorment.

A la jornada, també es va incidir en el vessant més tècnic i es va analitzar i presentar aplicacions que permeten al pacient centralitzar la recollida de dades sobre la seva informació clínica. En aquesta línia, es va presentar l’aplicació Blue Button Download My Data.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *