Parlem sobre la Tiroide. Patologies i tractaments

Dia Mundial de la Tiroide, 25 de maig

Parlem amb el Dr. Àlex Flor i amb la Dra. Constanza Ballesta, cirurgians especialistes en Cirurgia Endocrina i de l’Obesitat de Quirúrgica, sobre la tiroide, possibles patologies, tractaments. Resolem tots els dubtes i les pors referents al tema, coincidint amb el Dia Mundial de la Tiroide.

Per situar-nos, quina és la funció de la glàndula tiroide? A on està situada?

La tiroide és una glàndula en forma de papallona ubicada a la part anterior del coll.

És una de las glàndules endocrines, la funció de les quals és fabricar les hormones tiroïdals: la tiroxina (T4), triiodotironina (T3). Juntament a d’altres glàndules productores d’hormones (la pituïtària i l’hipotàlem) regulen la quantitat d’energia que l’organisme necessita en cada moment. La T3 i la T4 controlen el ritme de moltes activitats del cos.

Què passa quan la tiroide no funciona correctament? Com es manifesta?

Si la glàndula tiroide no funciona bé hi haurà una alteració en la síntesi d’hormones. Si hi ha un dèficit es produirà Hipotiroïdisme, que es caracteritza per falta d’energia, cansament i a vegades pot anar acompanyat d’altres símptomes com: restrenyiment, augment de pes, sensibilitat al fred…

Si per contra hi ha un excés de producció es produeix Hipertiroïdisme: experimentarem irritabilitat, nerviosisme, canvis bruscos d’humor, dificultat per a agafar el son, tremolor, pèrdua de pes, inflamació de la glàndula.

És important deixar clar que es poden presentar un o diversos d’aquests símptomes i de forma més important o més lleu. En d’altres ocasions la glàndula funciona correctament però el problema és que es produeixen nòduls que, si creixen en excés, la qual cosa denominem goll multinodular, precisen de cirurgia.

Quin percentatge de la població pateix patologies de la glàndula tiroide? És més habitual en homes o en dones, i de quines edats?

La patologia tiroïdal és clarament més freqüent en dones. 3 vegades més per a la patologia nodular i el càncer, i fins a 8 vegades més en patologia com la tiroïditis de Hashimoto. L’edat, entre 40 i 60 anys, però també pot presentar-se en adolescents i joves.

El càncer de tiroides sempre requereix de cirurgia?

De manera general els 3 casos en els quals haurem de consultar al cirurgià són:

1.- Quan la tiroide no funciona bé en casos d’hipertiroïdisme sever o mal controlat amb tractament mèdic.

2.-Golls multinodulars grans o que no ens permeten controlar tots els nòduls.

3.- Quan tenim algun nòdul, encara que sigui únic i petit, que ens preocupa perquè pot ser maligne.

En cas de possible malignitat del nòdul s’ha de realitzar una punció (PAAF) per a obtenir una mostra. Si es confirma que és maligne, o la sospita és alta, el tractament és la cirurgia.

El pronòstic en general és molt bo. Si el tumor està limitat a la glàndula en el moment de la cirurgia i es practica una tiroïdectomia total el 95% estarà lliure de malaltia als 5 anys.

Quin % de la població patirà un càncer de tiroides al llarg de la seva vida?

Entre un 4 i un 7% de la població presenten nòduls tiroïdals palpables, i si fem una ecografia aquest percentatge pot arribar fins al 30%. Aquests nòduls poden ser únics o múltiples. I d’aquests només un petit percentatge seran malignes. Entre el 5 i el 15% del total, i depenent de l’edat, el sexe, els antecedents d’irradiació, familiars o personals.

Existeixen diferents tipus de procediments quirúrgics per operar la tiroide?

La tiroïdectomia clàssica és un tractament quirúrgic segur, amb preservació gairebé en el 100×100 dels pacients d’una veu i uns nivells de calci normals, i amb un resultat estètic molt satisfactori.

A més, a Quirúrgica podem oferir un tractament nou en casos seleccionats, sense cicatriu visible, anomenat TOETVA. Es tracta d’una tècnica equiparable a la laparoscòpia, realitzada amb tres petites incisions a la cara interna del llavi inferior.

Com és el postoperatori de la cirurgia?

La tiroïdectomia realitzada per un especialista en cirurgia endocrina és una cirurgia poc agressiva però minuciosa. Es considera expert de la cirurgia tiroïdal aquell que realitza més de 100 operacions d’aquest tipus a l’any.

L’hospitalització dependrà de si és una tiroïdectomia total o parcial, i varia de manera general, des d’1 dia fins a 3 o 4 dies, sent la mitjana més comuna de dos dies.

La majoria de pacients descriuen en el postoperatori una certa sensació de cansament durant uns dies, però cap mena de molèstia, sent tractats amb una analgèsia molt suau.

És necessari seguir una alimentació concreta ja sigui després de la intervenció o en una patologia tiroïdal que no requereixi intervenció quirúrgica?

No s’ha de seguir una alimentació concreta després de la cirurgia. De fet, des del primer dia la dieta sol ser normal.

De manera general, per al bon funcionament de la glàndula, cal tenir una dieta amb suficient aportació en iode (150 micrograms al dia) i suficient vitamina D.

Hi ha moltes persones a les quals els preocupa que la cirurgia del tiroide els provoqui un augment de pes. Això succeeix realment?

Potser alguns pacients poden guanyar un o dos quilos després de la cirurgia, a causa de l’activitat més tranquil·la durant la convalescència, i després es recuperen. I amb el tractament substitutiu amb hormona tiroïdal, com que està controlat per l’endocrí, no s’ha de produir cap guany ponderal.

També hi ha persones que perden molt pes per una patologia del tiroide. Què passa en aquests casos?

En aquest cas és tot el contrari, hi ha un hipertiroïdisme, un excés d’hormones i un metabolisme accelerat, que consumeix les nostres reserves.

És necessària la medicació malgrat la intervenció quirúrgica, o en quin moment s’ha d’administrar? Sempre és per sempre?

Si es realitza una tiroïdectomia total s’ha d’administrar hormona tiroïdal per a tota la vida, ja que ja no existeix la glàndula per a produir-les.

Però en cas d’haver extirpat només la meitat (hemitiroïdectomia) en el 80% dels casos el teixit restant és capaç de produir suficient hormona i no es necessitarà medicació.

Quantes operacions de tiroide ha realitzat Quirúrgica al llarg del 2022? I al llarg dels anys?

Comptant les cirurgies de tiroides i paratiroides en el 2022 vam realitzar 357 intervencions. I en els últims 10 anys al voltant de 2.500.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *