Suport al pacient

apoyo_al_paciente

UNITATS DE
SUPORT AL PACIENT

Quirúrgica Cirujanos Asociados és un equip format per 16 cirurgians especialistes i més de 50 professionals. La nostra gran experiència, estructura i super especialització, ens permet abordar les patologies i intervencions més complexes i alhora oferir l’eficiència i el tracte d’un equip privat. Quirúrgica compta amb un gran equip de suport per tractar els seus pacients amb la màxima garantia, eficiència i confort.

UNITAT D'ACOMPANYAMENT EMOCIONAL QUIRÚRGIC

Suport al pacient per part d’un equip de professionals, amb l’objectiu de ajudar-lo a superar la seva por a la intervenció quirúrgica.

A la Unitat d’ Acompanyament Emocional Quirúrgic s’utilitza la Psicoprofilaxis Quirúrgica (PPQ). Aquesta és una tècnica preventiva psicoterapèutica, de curta durada i focalitzada en el problema que suposa per al pacient la intervenció quirúrgica. Es tracta de proporcionar una adequada informació a la persona que ha de ser intervinguda, perquè verbalitzi i aclareixi tots els seus dubtes, inquietuds, fantasies, temors i ansietats relacionades amb el seu procés quirúrgic. Així s’aconsegueix reduir l’impacte psicològic que provoca la cirurgia a pacient i al seu entorn familiar, facilitant que la persona torni a restablir la seva estabilitat física i emocional sense conseqüències per al cos. Consulta aquí per més informació o consulta amb el teu equip mèdic i assistencial.

L’equip d’aquesta Unitat en Quirúrgica està coordinada per Mariana Mayans, infermera especialitzada en psicoprofilaxi quirúrgica, amb assessorament psicològic de Catalina Munar, psicòloga clínica. Serà un equip amb un enfocament multidisciplinari i transversal en el qual hi ha d’haver una comunicació fluida amb el cirurgià i l’anestesista, sobretot pel que fa als aspectes tècnics de la anestèsia i de l’acte quirúrgic.

MÉS INFORMACIÓ >

UNITAT D'INFERMERIA ESPECIATLITZADA EN CURES QUIRÚRGIQUES

Suport d’un equip de professionals d’infermeria especialitzat per a cures ambulatòries durant el període postoperatori.

Una part important dels 4.500 pacients que intervenim quirúrgicament cada any requereixen alguna cura ambulatòria durant el període postoperatori. Per aquest motiu, el cirurgià responsable de la intervenció quirúrgica compta amb el suport d’un equip de professionals d’infermeria que s’ha especialitzat en aquest tipus de cures. D’altra banda, la nostra experiència de més de 25 anys de treball en equip i el nostre prestigi han motivat que ens arribin molts pacients amb ferides complexes, úlceres de decúbit, abscessos, fístules, cremades, etc. remesos per altres metges o pels serveis d’urgències de les clíniques, perquè fem les cures especialitzades que aquests pacients necessiten.

El nostre equip d’infermeria segueix un programa de formació continuada i utilitza els darrers avenços, materials i tecnologies per facilitar la curació d’aquests pacients que en molts casos és difícil.

L’equip d’infermeria de Quirúrgica Cirujanos Asociados, coordinat per Cristina Navalón, inclou també Mariana Mayans, Meritxell Pérez, Josep Molina, Mireia Carrasquilla i Alba Sánchez, tots ells infermers diplomats amb àmplia experiència en aquest tipus de cures. El nostre equip de cures especialitzades està centralitzat en el nostre consultori del passeig de la Bonanova, on disposem de cinc sales de cures i el material necessari per poder atendre els nostres pacients matí i tarda de dilluns a divendres.

 

UNITAT DE FISIOTERÀPIA I PREVENCIÓ DEL RISC QUIRÚRGIC

Programa de prevenció que consta de quatre parts: fisioteràpia preoperatòria, prevenció del risc vascular, prevenció de complicacions respiratòries i millora de la mobilitat.

Qualsevol intervenció quirúrgica comporta una sèrie de riscos que és important detectar, prevenir o minimitzar. Quirúrgica posa a la seva disposició els millors professionals que actuen en les clíniques de més prestigi. Això no obstant, prevenir les possibles complicacions i millorar la seva recuperació no depenen únicament de nosaltres, necessitem la col·laboració del pacient. Per això a Quirúrgica hem dissenyat un programa de prevenció del risc quirúrgic.

En què consisteix el nostre programa de fisioteràpia preoperatòria?
El programa consisteix en la pràctica d’una sèrie d’exercicis i tècniques personalitzades encaminades a millorar la seva condició física, prevenir complicacions vasculars i respiratòries i facilitar la seva mobilitat. Aquestes tècniques també l’ajudaran a evitar el dolor postoperatori i aconseguir una recuperació més ràpida.

El nostre fisioterapeuta, Jordi Roy, personalitza el programa basant-se en les indicacions que li dóna el cirurgià sobre les característiques de la seva intervenció i dels factors de risc individuals.

Prevenció del risc vascular
Poden sorgir complicacions vasculars després d’una intervenció quirúrgica. La immobilitat, la posició a quiròfan, el tipus d’intervenció i altres factors de risc del pacient (obesitat, varius, edat avançada, etc.) afavoreixen la formació de trombes en les venes de les extremitats inferiors i embòlia pulmonar.

La fisioteràpia i, en alguns casos, l’ús de medicació anticoagulant disminueixen considerablement aquest risc.

Prevenció de complicacions respiratòries
L’anestèsia general i la dificultat per tossir o respirar profundament com a conseqüència del dolor postoperatori afavoreixen l’aparició de complicacions respiratòries com la pneumònia o l’atelèctasi.

En la sessió de fisioteràpia, a més d’ensenyar-li les tècniques per respirar i tossir correctament, li facilitarem un aparell (TRIFLO) perquè vostè, abans i després de la intervenció, pugui realitzar els exercicis respiratoris del seu programa.

Millora de la mobilitat
La ràpida mobilització del pacient recent operat redueix els riscos i facilita una recuperació més ràpida. El nostre fisioterapeuta l’ensenyarà les tècniques perquè vostè es pugui moure, aixecar del llit o d’una cadira amb menys dolor i sense afectar la seva ferida.

La seva col·laboració és bàsica perquè la intervenció sigui un èxit. Vostè, com a protagonista, comptarà amb Quirúrgica, que l’acompanyarà durant tot el procés i posarà a la seva disposició els millors recursos humans i tècnics. Amb aquest programa pretenem que vostè arribi a la intervenció quirúrgica en les millors condicions i que la seva recuperació postoperatòria sigui més ràpida.

Si el seu cirurgià, quan prepara la història clínica, detecta algun factor de risc addicional, li recomanarà que realitzi el programa de Fisioteràpia preoperatòria per a la prevenció del risc quirúrgic. Tenim a la seva disposició la bibliografia amb multitud d’estudis científics que avalen la seva indicació i eficàcia. Consultar bibliografia

SERVEI D'ATENCIÓ AL PACIENT

Servei destinat a facilitar la informació i agilitzar els tràmits administratius i burocràtics per a l’ingrés i intervenció quirúrgica.

Destinat a facilitar la informació i agilitzar en la mesura possible els tràmits administratius i burocràtics per a l’ingrés i intervenció quirúrgica. Pressupostos, autoritzacions, informes, etc.

Per aconseguir el millor resultat de qualsevol tractament, a més d’aplicar la tècnica adequada, és molt important el “suport a la persona” tant des del punt de vista psicològic com des del punt de vista pràctic. Un pacient que està relaxat, que confia en l’equip, que participa en les decisions i en el seu tractament tolerarà i superarà més fàcilment la malaltia i la intervenció quirúrgica.

La responsable del servei és Ana Solano i en formen part: Eva Mª Puente, Carlos González, Eva Mª Ramírez, Lorena Martín i Raquel García.

UNITAT D'OSTOMIES

En la cirurgia intestinal, quan no és possible fer una sutura, cal realitzar una ostomia.

En la cirurgia intestinal, quan s’ha d’extirpar un segment d’intestí, còlon o recte, no sempre és possible practicar una sutura o fer-la de forma correcta per donar continuïtat al tracte o conducte digestiu. Afortunadament, les tècniques que utilitzem ens permeten aconseguir aquesta continuïtat en la majoria de casos, però en algun pacient cal practicar una ostomia, que pot ser temporal i tancar-se en poques setmanes, però en alguns pacients ha de ser permanent.

A Quirúrgica disposem d’una Unitat d’Ostomies que coordina Cristina Navalón, infermera especialista en el tractament dels pacients ostomitzats. Hi ha pacients que han estat intervinguts en altres centres i que són remesos a la nostra unitat per cirurgians aliens al nostre equip o per uròlegs (urostomies), i la nostra infermeria els atén de forma coordinada amb ells. La nostra Unitat d’Ostomies és única en el nostre entorn.

L’equip de Quirúrgica atén el pacient en tots els seus vessants. El cirurgià responsable és qui decidirà si el pacient ha de portar un estoma i l’estomaterapeuta serà el seu punt de suport en tot el procés d’adaptació, resolent els dubtes que genera portar una bossa. Qualsevol pacient que s’opera necessita, a més d’un bon cirurgià, sentir-se recolzat en tots els sentits, i el pacient portador d’un estoma encara ho necessita molt més.

La por a allò desconegut i la sensació de no controlar una nova situació ens causa angoixa. Els dubtes i els temors que generen aquests processos són més suportables si tenim un professional que ens assessora i recolza en tot moment.

EQUIP QUIRÚRGIC

En una intervenció quirúrgica, a més del cirurgià responsable del cas, hi participen un anestesista, un instrumentista i un o dos ajudants quirúrgics.

Ajudants quirúrgics
En una intervenció quirúrgica, a més del cirurgià responsable del cas, de l’anestesista i de la instrumentista, participen un o dos ajudants quirúrgics. En funció de la complexitat de la intervenció, el primer ajudant és un cirurgià especialista que pot tenir la mateixa formació professional que el cirurgià responsable. A més, hi poden intervenir altres ajudants mèdics o professionals d’infermeria quirúrgica que col·laboren amb els cirurgians en les maniobres quirúrgiques.

Formen part de l’equip d’ajudants, a més de qualsevol cirurgià de l’equip, els doctors Lourdes Solé, Juan Guzmán, Antonio Montesinos, Stanislav VelychkoIgor Storozhuc i els assistents sanitaris Jordi Estatuet i David Espallargas.

Instrumentistes
Una part molt important de l’equip quirúrgic el formen els i les instrumentistes, que són professionals diplomats en infermeria especialitzats en quiròfan. La seva tasca és fonamental durant una intervenció quirúrgica.

Abans que s’iniciï la cirurgia, han de tenir preparat tot l’instrumental, material, sutures, equips tecnològics, etc. que puguin ser necessaris. Per tant, han de conèixer a la perfecció les diferents tècniques quirúrgiques i les preferències de cada cirurgià en particular, per donar-li en cada moment i sense demora l’instrumental oportú. També han de conèixer el funcionament de tots els equips tecnològics com el bisturí elèctric, el làser, etc., el bon funcionament dels quals han comprovat prèviament.

Una bona instrumentista, de la mateixa manera que un bon cirurgià ajudant, facilita molt una intervenció i redueix considerablement l’estrès del cirurgià, fet que redunda en una major seguretat per al pacient. És important que l’equip estigui coordinat i que els seus membres es coneguin i treballin habitualment junts. A Quirúrgica tenim un equip d’instrumentistes molt experimentades, moltes de les quals treballen amb nosaltres des de fa més de 20 anys i són especialistes en els diferents camps en què treballem.

L’equip d’instrumentistes de Quirúrgica està format per les infermeres diplomades Àngels Agustí, Mandy Capdevila, Fernanda Durán, Muntsa Brunet, Eugenia Coderch, Marta Sanz, Gemma Navarro, Loles Oliver i Belén Reyeros.

EQUIP QUIRÚRGIC D'URGÈNCIA

Anualment, duem a terme entre 400 i 600 intervencions quirúrgiques urgents. Comptem amb un equip especial les 24 hores dels 365 dies de l’any, que consta de dos cirurgians, un ajudant i un instrumentista.

Anualment, duem a terme entre 400 i 600 intervencions quirúrgiques urgents. Per atendre les urgències és necessari tenir un equip especial, mentre la resta de l’equip atén en consulta, planta d’hospitalització o quiròfan els nostres pacients, de manera que la seva atenció i tractament no es vegin interromputs o demorats. En aquests casos també és important la tasca del nostre programador i coordinador de quiròfans, que ha d’actuar amb rapidesa i eficiència perquè els nostres pacients urgents puguin ser atesos sense demora.

Quan el cas urgent afecta un pacient que ja coneix un determinat cirurgià que l’ha atès prèviament, si és possible, aquest cirurgià es farà càrrec del cas i comptarà amb el suport de l’equip d’urgència. Si el pacient que ve d’urgència no sol·licita ser atès per un cirurgià en concret, el nostre equip d’urgència se’n farà càrrec. Aquest equip consta de dos cirurgians, un ajudant i una instrumentista que estan localitzats les 24 hores de tots els dies de l’any. Els cirurgians que encapçalen els equips d’urgència són cirurgians experts i capacitats per resoldre la gran majoria de les emergències quirúrgiques. Si en algun cas requereixen el suport d’un superespecialista, Quirúrgica disposa de cirurgians capaços de resoldre els casos més complexes com poden ser la cirurgia hepàtica, pancreàtica o colorectal.

PROGRAMACIÓ I COORDINACIÓ DE QUIRÒFANS I INGRESSOS

Coordinació dels nostres equips quirúrgics, cirurgians, metges ajudants, anestesistes, etc.

Josep Molina, diplomat en infermeria i assistit per Inma Pérez, són els responsables de programar i coordinar les sessions quirúrgiques. Per això estan en contacte permanent amb les clíniques, per reservar els quiròfans i habitacions. La seva tasca és coordinar els nostres equips quirúrgics, formats per cirurgians, metges ajudants i instrumentistes. També s’han de coordinar amb els anestesistes i altres equips mèdics com metges de capçalera, internistes, patòlegs, endoscopistes, etc.

Una intervenció quirúrgica és un acte mèdic de major importància en què tot ha d’estar previst. Cada pacient és diferent i cada intervenció també. És necessari tenir preparat i reservat tot el material i serveis que es poguessin necessitar, encara que la possibilitat d’utilitzar-los sigui remota.

Una vegada el cirurgià programa una intervenció quirúrgica, el coordinador ha de garantir que tot estigui organitzat i previst. Uns dies abans de l’ingrés es posa en contacte amb el pacient per confirmar els horaris d’ingrés i intervenció. Tot això ens ajuda a guanyar-nos la confiança i la tranquil·litat del pacient.

OWS ASSSORAMENT FÍSIC PER AL PACIENT OBÈS

L’OWS (Overweight Wellness System) estudia el seu estat físic perquè, en col·laboració amb el seu metge especialista, aconseguim una major pèrdua de pes i una millor qualitat de vida.

L’OWS (Overweight Wellness System) estudia el seu estat físic perquè, en col·laboració amb el seu metge especialista, aconseguim una major pèrdua de pes i una millor qualitat de vida. No va dirigit exclusivament al pacient quirúrgic. El nostre programa inclou una sèrie de visites o sessions periòdiques en el nostre centre durant un any en les quals el nostre especialista en assessorament físic, Marc Aguilar, realitzarà:

Un qüestionari físic per detallar els seus hàbits i aptituds esportives.
-Detecció de trastorns osteomusculars que l’impedeixin fer algun exercici.
-Presa de mesures antropomètriques i anàlisi muscular complet (força, mobilitat, flexibilitat, etc.).
-Pla d’exercici adaptat a les característiques i necessitats particulars de cada pacient.
-Control periòdic per avaluar la correcta evolució i redissenyar el seu programa d’exercici.
-Informe periòdic per al pacient i el seu metge especialista.

Som un equip multidisciplinari amb un objectiu comú: millorar, controlar i objectivar totes les dades necessàries per aconseguir progressivament un estat físic i antropomètric òptim. Li podem donar un pla d’exercici físic específic molt detallat i progressiu, podem facilitar-li un entrenador personal o informació sobre gimnasos que desenvolupen el nostre programa o que disposen del material que vostè necessiti.

Què fem?
Comptem amb la tecnologia i els professionals necessaris per objectivar de manera clara i fiable les seves dades físiques i fer-ne un seguiment exacte per valorar la seva correcta evolució o, en cas contrari, anticipar-nos als problemes i prevenir-los. En les visites successives, vostè podrà comprovar de forma objectiva l’evolució de tots els seus paràmetres. L’OWS enviarà un informe complet al seu metge. L’èxit depèn de la bona coordinació dels tractaments dels diferents professionals que tenen cura de la seva salut.

Com és el candidat a usar el programa OWS?
Qualsevol pacient amb un IMC superior a 25 que, una vegada estudiat pel seu especialista, segueixi un tractament mèdic, dietètic, quirúrgic o endoscòpic per a l’obesitat. El nostre objectiu és col·laborar amb el seu metge especialista per ajudar-lo a perdre pes, augmentar la seva massa muscular reduint la massa grassa, evitar lesions musculars o articulars i, sobretot, millorar la seva sensació de benestar (wellness). Si està interessat a canviar totalment el seu estil de vida, és candidat a passar pel nostre programa de millora, orientació i control.

UNITAT DE DIETÈTICA PRE Y POST QUIRÚRGICA

Ofereix les dietes específiques necessàries per a l’adaptació del nostre organisme abans i després d’una intervenció quirúrgica en l’aparell digestiu.

La unitat de dietètica pre- i postquirúrgica no ofereix dietes per aprimar. Ofereix, en alguns casos, les dietes específiques necessàries per a l’adaptació del nostre organisme abans i després d’una intervenció quirúrgica de l’aparell digestiu. Mitjançant la dieta també podem millorar la cicatrització de les ferides. Consulta aqui les nostres recomenacions.

La nostra infermera especialista en nutrició, Meritxell Pérez, treballa de forma coordinada amb el cirurgià i la dieta forma part del tractament. També està a disposició dels nostres pacients si tenen dubtes o requereixen una assessorament més complet.