Una cirurgia completa inicial de càncer de tiroide, quan és necessària, pot ser potencialment curativa.

DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE TIROIDE

La tiroide és una glàndula endocrina que es troba a la base del coll per davant de la laringe, i està formada per dos lòbuls units a la línia mitja. Te la funció de produir les hormones tiroïdals, responsables de regular el metabolisme corporal, i són fonamentals pel correcte funcionament de tot l’organisme.

A la glàndula tiroide es poden originar diferents tipus de tumors. La majoria d’aquests són benignes (no cancerosos), però d’altres són malignes (cancerosos), és a dir, que es poden propagar als teixits pròxims i a d’altres parts del cos.

Entre el 5% i el 10% de la població general té nòduls (tumors) tiroïdals palpables. Tot i això, mitjançant avaluació ecogràfica, podem identificar nòduls tiroïdals no palpables en més del 50% de la població. La majoria d’ells són benignes i asimptomàtics, en alguns casos poden produir símptomes compressius segons la grandària o la localització del tumor, com dificultat o dolor a l’empassar, dificultat respiratòria, o veu ronca, entre d’altres. Desafortunadament, la forma com es presenten aquests és igual que la de molts carcinomes.

Què fer quan hi ha un tumor a la tiroide?

Davant la presència d’un nòdul tiroïdal s’ha de realitzar una història clínica completa i dirigida, se sol·liciten proves complementàries, analítiques sanguínies per a valorar la funció tiroïdal, i ecografia cervical que permet objectivar als especialistes la grandària i les característiques del nòdul. En funció dels resultats també es pot realitzar una punció-aspiració amb agulla fina que permet obtenir material citològic per a establir el diagnòstic de sospita, i indicar la cirurgia si és necessari.

Per tant, “és fonamental realitzar un correcte diagnòstic diferencial que eviti cirurgies innecessàries en pacients amb nòduls benignes i faciliti el tractament oncològic adequat en pacients amb càncer” explica el Dr. Kevin Oh-Uiginn, cirurgià de Quirúrgica especialista en cirurgia endocrina i metabòlica.

Cada any es diagnostiquen 2,1 casos per a cada 100.000 habitants de càncer de tiroide, una xifra que es triplica en els casos de les dones, que representa 6 casos per a cada 100.000 habitants. “Es tracta, per tant, d’un tumor que encara que és poc freqüent representa entre l’1 -2% del total dels càncers” comenta el Dr. Oh-Uiginn, i afegeix “és el més comú dins de les neoplàsies malignes que tenen el seu origen en òrgans endocrins, ja que suposa més del 92% d’ells”. Afecta en major freqüència a dones (4.180 casos estimats en dones versus 1.124 casos estimats en homes). La mitjana d’edat dels pacients en diagnosticar la malaltia està entre els 40 i 50 anys.

Existeixen diferents tipus de càncer de tiroide. El carcinoma papil·lar i el fol·licular constitueixen la immensa majoria (85-90%) i, afortunadament són els de millor pronòstic. El papil·lar correspon al 80-90% i el fol·licular correspon al 10-20%, més típic a les regions geogràfiques amb deficiència de iode” explica el Dr. Oh-Uiginn. El carcinoma medul·lar de tiroide és poc freqüent i representa el 5-8% dels casos, podent tenir un component hereditari.

Les radiacions ionitzants són el factor ambiental més conegut que produeix càncer de tiroide, generalment de tipus papil·lar. Aquesta exposició pot donar-se amb finalitats terapèutiques (radioteràpia) però també per la proximitat a fonts radioactives (plantes nuclears).

La cirurgia és el tractament d’elecció en el càncer de tiroide.

L’objectiu de la intervenció quirúrgica és eliminar o frenar la malaltia i evitar la propagació del càncer als òrgans pròxims i/o a distància. “En la majoria dels casos la malaltia està localitzada a la regió cervical en el moment del diagnòstic, de manera que una cirurgia completa inicial pot ser potencialment curativa, afirma el Dr. Oh-Uiginn.

L’opció més habitual, sempre en mans d’especialistes, és la tiroïdectomia total o parcial (exèresi de la glàndula tiroïdal) en funció de les característiques, grandària i localització del tumor. I a vegades, segons les característiques del tumor i si existeix afectació de ganglis cervicals, es procedeix a completar la cirurgia amb l’exèresi d’aquests ganglis (linfadenectomia), “però sempre realitzant una cirurgia personalitzada, adaptada al diagnòstic del pacient” conclou el Dr. Oh-Uiginn.

L’equip de Quirúrgica compta amb un equip de cirurgians especialitzats en aquesta patologia. Durant l’últim any Quirúrgica ha realitzat 85 cirurgies de càncer de tiroide.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *