Sanitat Privada a Catalunya: Aportant Valor

El passat dia 24 de novembre va tenir lloc a l’auditori de l’Hospital Quirón de Barcelona la presentació de l’estudi realitzat per l’ Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) i l’anàlisi posterior de les característiques diferencials de Catalunya per part de la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) de la que Quirúrgica en forma part i que son les dues entitats promotores del acte.

Per part del IDIS va presentar les dades i conclusions el seu Director General Dr. Manuel Vilches i la valoració per part de la ACES la va realitzar el seu Director General Dr. Lluis Monset.

En faré tan sols una nota ja que la totalitat de les dades presentades ja han estat publicades i podeu accedir a elles a través de la web del IDIS.

El IDIS defensa la Sanitat Privada i la seva col·laboració amb la pública com a necessària per el manteniment del estat del benestar que gaudim.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) pateix de manca de recursos econòmics com a conseqüència del creixement continuat de la despesa sanitària que no es pot aturar.

  • Envelliment de la població
  • Més gran coneixement de les malalties cròniques i major complexitat del seu tractament
  • Augment del cost dels mitjans diagnòstics i terapèutics amb una reducció cada cop més important de la seva vida mitjana
  • Augment del cost de la Farmàcia

I molts més que tots sabem i que no cal esmentar.

Actualment hi ha:

  • 7,2 milions de persones que mantenen una pòlissa de salut i que en fan un ús complementari amb el SNS.
  • Hi ha 2 milions de funcionaris que prefereixen MUFACE a estar adscrits al SNS.

Dit això es dedueix que 9,2 milions de persones, al fer un ús de la Sanitat Privada de forma alternativa o complementaria, el que fan es reduir el cost de la sanitat pública que es finança via impostos o el que es el mateix, amb els diners de tots. Aquest diner estalviat es important per sí mateix i per què a més a més faciliten un accés més ràpid a l’assistència a aquells que fan servir la sanitat pública.

Fomentar o donar valor a aquest sector no es privatitzar un servei, entès com a tal el que l’Estat paga a una entitat privada per que faci quelcom que no pot fer o que aquest altre pot fer més barat o millor.

La sanitat privada pot millorar-ne la gestió i suplir l’incapacitat de finançament, però també es cert que hi han hagut i segur que algú també en traurà redits discutibles.

Es pot mantenir que aquestes circumstancies es podrien obviar amb un increment de la recaptació via impostos, però aquets tenen un límit ja que el seu increment ofega a alguns i a d’altres els hi redueix la capacitat d’inversió i per tan de creixement en d’altres àmbits.

Per acabar, tan sols una dada per a reflexionar:

“El 28,29 % de la despesa sanitària total de l’Estat correspon al sector privat”.

L’Estat pot assumir-ho o ens necessita?

 

Joan Torralba

Contenido elaborado por el equipo médico de Quirúrgica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *