Cirurgia de les hèrnies i eventracions

S’han d’operar les hèrnies i eventracions?

En tractar-se de malalties ocasionades per un defecte muscular, la solució passa per la cirurgia.
El seu objectiu és la correcció definitiva per evitar-ne la reaparició i procurar la màxima satisfacció del pacient.

L’experiència demostra que el millor tractament és l’hernioplàstia sense tensió, és a dir, corregir l’hèrnia amb pròtesi per reforçar de forma segura el defecte en la paret abdominal.

Les tècniques que s’utilitzen avui dia són mínimament invasives, amb un postoperatori confortable i ràpida reiniciació de l’activitat habitual. En canvi, si la intervenció es posterga durant anys, l’hèrnia és de mida superior i exigeix un tractament més agressiu.

En què consisteix la intervenció?

La intervenció quirúrgica es pot practicar sota qualsevol tipus d’anestèsia i aquesta dependrà de la resta de malalties que pugui presentar el pacient.

La filosofia de la cirurgia de l’hèrnia i de l’eventració es basa a aconseguir la curació definitiva (la nostra taxa de reaparició de l’hèrnia és menor a l’1%). Però això s’ha de conjugar amb uns bons resultats estètics, mitjançant la realització de ferides quirúrgiques de poca longitud i sutures cutànies característiques de la cirurgia estètica. Tot això possibilita un postoperatori confortable, amb un ingrés de poques hores, i una reincorporació molt més ràpida a l’activitat quotidiana i laboral.

Es pot realitzar per laparoscòpia?

Sí. El nostre equip compta amb la formació i els mitjans necessaris per realitzar la intervenció quirúrgica mitjançant laparoscòpia, tant de l’hèrnia inguinal com de l’eventració.

Una valoració acurada de cada pacient servirà per determinar quina és la tècnica més apropiada en cada cas. En principi, són candidats a la cirurgia laparoscòpica els pacients amb una hèrnia inguinal recidivada o amb hèrnia bilateral. Pel que fa a l’eventració, si és de mida mitjana o petita, el tractament amb aquesta tècnica aconsegueix excel•lents resultats.

Així mateix, es procedeix a la col•locació de malles però amb l’única realització de tres incisions d’aproximadament 1 cm.

Què puc fer per prevenir aquest tipus de malalties?

Independentment de la predisposició genètica i del deteriorament de la paret abdominal amb l’edat, hi ha alguns hàbits poc saludables que poden ser la causa de l’aparició d’aquestes malalties. Així, fer determinats tipus d’esforços físics, aixecar pesos de manera brusca i incontrolada, l’obesitat, la tos crònica dels fumadors, l’estrenyiment, etc., són algunes de les causes que poden afavorir l’aparició d’hèrnies. Per tant, portar una vida saludable amb un exercici adequat ens ajudarà a evitar aquesta patologia.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica