Joan Torralba

El Dr. Joan Torralba, membre de l’Assemblea de Compromissaris i de ACES

Joan TorralbaEl Dr. Joan Torralba va participar a la Assemblea de Compromissaris de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona que es va dur a terme després de les darreres eleccions en que es va escollir el Dr. Jaume Padrós com a President. Durant aquesta assemblea es van nomenar els nous membres de la Comissió de Deontologia i de la Comissió d’Hisenda i també es va aprovar el balanç i la liquidació pressupostària de l’exercici 2013.

El Dr. Joan Torralba també ha entrat a formar part de la Junta Directiva de la Associació Catalana d’Entitats de Salut. Fins ara, els professionals mèdics que hi havia representats eren les mútues, laboratoris, equips de radiologia i cliniques. Amb el Dr. Joan Torralba dins la junta directiva, comencen a representar-se també els grups mèdics.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *