¿La medicina privada com una bona opció professional per als metges joves?

Aquest passat 31 de gener, el diari Ara publicava un article signat per Mario Martín Matas que tractava de la precarietat laboral que pateixen els joves del nostre país i que en la professió mèdica els empeny a exercir en el àmbit privat. Encara que no defineix com a trets importants de la mateixa la pluriocupació i la temporalitat, sí que es pot deduir del seu contingut que la presenta com a mal menor.

Fa anys que vaig manifestar i continuo defensant que la Medicina Privada que desenvolupem en el nostre entorn no es un complement de la pública sinó que és una bona alternativa a la pública i cada cop son més els que fent ús directament de la mateixa o be subscribint pòlisses d’assegurança de salut, venen a les nostres consultes o van directament als centres sanitaris a on exercim la nostra feina.

El nostre grup, Quirúrgica, s’ha significat en la defensa de la formalització de grups amb estructura d’empresa i amb voluntat de créixer i tenir continuïtat futura. Es això el que fa que siguem atractius per els metges joves que veuen en ella la possibilitat de desenvolupar la seva carrera professional.

Un cop més deixeu-me expressar que la Privada no es una medicina menor, de coses senzilles i a on els metges no tenen la formació ni els mitjans per resoldre patologies greus o complexes. Son poques aquelles que per precisar de una estructura tecnològica cara i perquè son pocs els casos a tractar han de ser derivats als grans hospitals públics i en aquest apartat tenim que fer esment als trasplantaments. En el cas de la Cirurgia General, Digestiva i Endocrina que es la que nosaltres fem, son més de 4000 intervencions les que fem cada any. No dic això amb esperit propagandístic de la benevolència del nostre grup sinó com a demostració de la gran tasca que es fa a nivell de la Privada i que genera un estalvi molt important per el Servei Nacional de la Salut. Ja fa temps que necessitem sigui reconegut com a tal.

Dr. Joan Torralba

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *